Kendriya Vidyalaya Jashpur
Phone: 07763-220256,220246Email: jashpurkv@gmail.com
 
केन्द्रीय विद्यालय जशपुर
 
Kendriya Vidyalaya Jashpur
CBSE Affiliation No. 3300014
 
Kendriya Vidyalaya, Jashpur Welcomes You
Monthly Test Result Analysis [Class - 10, Class - 12]
S#MonthClassSubjectEnrolled Students Appeared StudentsPassed StudentsScored Less than 33Scored Less than 33 StudentsPercentage
1 November 10 Maths 38 37 33 4 1. JOHNSON KUJUR 2. AMAN KUJUR 3. ANUJ RAM BHAGAT 4. PRATIK JAIN 89.18
2 November 10 English 38 37 37 0 100.00
3 November 10 Hindi 33 33 33 0 100.00
4 November 12 Chemistry 23 21 17 4 1. ZUNAID QURESHI 2. PREETI KUJUR 3. ZAMSHED QURESHI 4. NEETU ARUNA EKKA 80.95
5 November 12 English 23 23 22 1 1. LOWLEEN SUMAN 95.65
6 November 12 Hindi 17 16 15 1 1. AROJ KUMAR TIKGGA 93.75
7 October 10 Hindi 33 33 29 4 1.UTKARSH MAHAPATRA 2. JOHNSON KUJUR] 3. AMAN KUJUR 4. PRATEEK JAIN 87.87
8 October 10 English 38 38 31 7 1. ANISHA TIRKEY 2. PARVATI GOSWAMI 3. DEEPANSHU CHAURASHIA 4. VISHAL RAI 5. JOHNSON KUJUR 6. ANUJ RAM BHAGAT 7. ARPANA EKKA 81.57
9 October 10 Maths 38 38 29 9 1.KARAM NATH DEV 2. JOHNSON KUJUR 3. AMAN KUJUR 4. ANUJ RAM BHAGAT 5. 6. PRATIK JAIN 7. ARPANA EKKA 8. AAKASH BAHGAT 9. PARWATI GOSWAMI 76.31
10 September 10 Maths 38 37 30 7 1.KARAM NATH DEV 2. JOHNSON KUJUR 3. AMAN KUJUR 4. ANUJ RAM BHAGAT 5. 6. PRATIK JAIN 7. ARPANA EKKA 81.08
11 September 10 English 38 37 37 0 100.00
12 September 10 Hindi 33 32 32 0 100.00
13 August 10 English 38 38 38 0 - 100.00
14 August 10 Maths 38 38 38 8 1. ANISHA TIRKEY 2.PARVATI GOSWAMI 3. WASFI SIDDIQUI 4.KARAM NATH DEV 5. AMAN KUJUR 6. ANUJ RAM BHAGAT 7. PRATIK JAIN 8. ARPANA EKKA 78.90
15 August 10 Hindi 33 33 33 0 100.00
16 November 12 Physics 23 23 18 5 1. Chachal Singh 2. Arti Bhagat 3. Lawleen Suman 4. Neetu Aruna Ekka 5. Aroj Ku. Tigga 78.28
17 November 12 Biology 8 8 8 0 100.00
18 November 12 Maths 15 15 15 0 100.00
19 November 12 CS 6 5 5 0 100.00
20 October 12 CS 6 6 6 0 N/A 100.00
21 October 12 Maths 15 15 11 4 1. PRATEEK XESS 2. SNEHA TIWARI 3. ZAMSHED QURESHI 4. LAVLEEN SUMAN 73.30
22 October 12 Chemistry 23 18 13 5 1. Preteek Xess 2. Arti Bhagat 3. Harsh Yadav. 4. Preeti Kujur 5. Zamshed Kureshi 72.22
23 October 12 Physics 23 20 12 8 1.Zunaid Quraishi 2.Amita Mali 3. prajawal Gupta 4. Kavita Pradhan 5. Chanchal Singh 6. Arti Bhagat 7. Harsh Yadav 8. Preeti Kujur 60.00
24 October 12 English 23 20 19 1 Aroj Kumar Tigga 95.60
25 September 12 Biology 8 8 8 0 NIl 100.00
26 September 12 CS 6 6 6 0 Nil 100.00
27 September 12 Chemistry 23 17 14 3 1. Preeti Kujur 2. Lavleen Suman 3. Neetu Aruna Ekka 82.35
28 September 12 Physics 23 21 17 4 1. IMRANA KHATUN 2. AARTI BHAGAT 3.PREETI KUJUR 4. SANDHYA SINGH 80.95
29 September 12 Maths 15 14 13 1 IMRANA KHATUN 92.85
30 September 12 English 23 22 20 2 PRAJJWAL GUPTA SWETA MISHRA 90.90
31 September 12 Hindi 17 16 16 0 0 100.00
32 August 12 Hindi 17 16 16 0 NIL 100.00
33 August 12 Chemistry 23 22 22 0 NIL 100.00
34 August 12 English 23 23 23 0 NIL 100.00
35 August 12 CS 6 6 6 0 NIL 100.00
36 August 12 Biology 8 8 8 0 NIL 100.00
37 August 12 Maths 15 13 9 4 1. IMRANA KHATUN 2. ZAMSHED QURAISHI 3. AROZ KU. TIGGA 4. ALOK PANDA 69.20
38 August 12 Physics 23 22 22 0 NIL 100.00
39 July 12 English 22 22 22 0 NIL 100.00
40 July 12 Hindi 16 13 13 0 NIL 100.00
41 July 12 CS 6 6 6 0 NIL 100.00
42 July 12 Biology 8 8 8 0 NIL 100.00
43 July 12 Maths 14 13 8 5 1. SAKSHI GUPTA 2. IMRANA KHATUN 3. SNEHA TIWARI 4. ZAMSHED QURESHI 5. AROZ KUMAR TIGGA 61.53
44 July 12 Chemistry 22 21 21 0 NIL 100.00
45 July 12 Physics 22 15 15 0 NIL 100.00