Kendriya Vidyalaya Jashpur
Phone: 07763-220256,220246Email: jashpurkv@gmail.com
 
केन्द्रीय विद्यालय जशपुर
 
Kendriya Vidyalaya Jashpur
CBSE Affiliation No. 3300014
 
Kendriya Vidyalaya, Jashpur Welcomes You
CONTACT US